Geothermie

Geothermie is een innovatieve techniek voor het verwarmen van gebouwen. Deze systemen benutten de in de grond opgeslagen energie. Voor de warmtewinnning uit de aarde staan twee alternatieven ter beschikking:
  • Open systeem of Koude Warmte Opslag (KWO): hierbij haalt de warmtepomp zijn warmte uit opgepompt grondwater. Het afgekoelde grondwater wordt doorgepompt naar een tweede boorput. In de zomer kan deze ‘Koude Opslag’ gebruikt worden om het gebouw af te koelen. Het opgewarmde water wordt dan weer in de eerste bron ‘Warmte Opslag’ gepompt.
  • Gesloten systeem of Boorgat Energie Opslag (BEO): hierbij worden warmtewisselaars geïnstalleerd in het boorgat. De warmte wordt uitgewisseld tussen de aardlagen en de warmtepomp via glycol die door deze warmtewisselaars loopt.
AGIVA Int werkt met de klant samen een werf opzet uit in de vorm van een combinatie machine-methode-werforganisatie. Het oogpunt ligt met name op het maximaliseren van het rendement van het boorteam.