Boorspoelingsadditieven

Chemicaliën en additieven voor de boorspoeling

Tijdens het verticaal boren is het altijd aan te raden om bepaalde boorspoelingsadditieven te gebruiken afhankelijk van de bodem. Dankzij deze boorspoelmiddelen zal sneller geboord worden en zal de boorwand stabieler zijn. Ieder product heeft zijn eigen eigenschappen, het is dus zeer belangrijk om te weten welk product wanneer moet worden toegevoegd. Op deze pagina zijn de producten onderverdeeld in Bentoniet, polymeren en speciale producten. Om de additieven op een efficiënte manier aan de boorspoeling toe te voegen raden wij aan om een venturi menger te gebruiken. Testkits zijn zeer handig om te weten welk boorspoelingsadditief moet worden toegevoegd op welk moment.

BENTONIET

COLCLAY wordt geproduceerd van natuurlijk calcium-bentoniet dat door soda-activering wordt omgezet naar natrium-bentoniet. Dankzij deze omzetting ontstaat een zeer plastische klei met de volgende eigenschappen:

 • verhoogt zeer sterk de viscositeit van water
 • werkt afsluitend, stabiliserend en smerend

Colclay zorgt ervoor dat het zand beter wordt afgevoerd, dat de wand stabieler wordt en dat er minder spoeling verloren gaat.

IDP-696 is een bentoniet die speciaal ontwikkeld is voor verticale boringen zoals spoelboringen, zuigboren verbuisd boren en core drilling mee uit te voeren. Dit product heeft de volgende voordelen:

 • zeer gemakkelijk te mengen
 • bereikt snel de maximale viscositeit
 • zeer stabiel in lage concentratie
 • zeer goed te combineren met polymeren

IDP-696 bevat de volgende functie:

 • snel opbouwen van een filtercake tegen de wand van het boorgat. Hierdoor is het boorgat stabieler en worden de eventuele verliezen van de boorspoelingen geminimaliseerd.
 • de losgeboorde grond wordt gemakkelijker verwijderd op deze manier is er geen vermenging tussen de losgeboorde grond en de boorspoeling. Dit heeft al voordeel dat ongewenste vaste deeltjes zich niet zullen ophopen deze de boorgatwand

TUNNEL-GEL PLUS is een niet toxisch bentoniet dat gebruikt wordt bij verticale boringen. De functie van dit product zijn:

 • verhoogde viscositeit van de boorspoelingen
 • verhoogde draagkracht ter bevordering van het transport van het boorgruis
 • reductie waterpenetratie in de waterdoorlatende formatie
 • bevordert boorgat stabiliteit in poreuze formaties

POLYMEREN

IPR-246 is een niet-toxisch biologisch afbreekbaar polymeer dat gebruikt kan worden in de plaats van bentoniet. Bij sommige projecten is het namelijk verboden om bentoniet te gebruiken omdat die bepaalde watervoerende lagen kan contamineren. IPR-264 heeft de volgende eigenschappen:

 • bioafbreekbaar
 • niet toxisch
 • kan hergebruikt worden door gebruikt te maken van een recycleereenheid

De functies van dit product zijn hieronder weergegeven:

 • verhoogde viscositeit zodat de losgeboorde grond beter naar boven komt
 • maakt een filterkoek waardoor er minder verlies is van boorvloeistof
 • zorgt dat klei geïnhibeerd wordt waardoor het niet zal beginnen plakken (aan de boorbuizen) en gemakkelijker bovenkomt

BARASOL-R is een biologisch afbreekbaar boorproduct dat gebruikt mag worden in bruikbare drinkwatergebieden. De functie van dit product is om spoelboringsverlies te verminderen.

EZ-MUD is een product dat gebruikt wordt in kleihoudende formaties. De functies van dit product zijn namelijk:

 • het stabiliseren van klei om het zwellen en/of de dispersie te verminderen 
 • bevordert de boorgatwand bij water gevoelige formaties
 • verminderd de zwelling van de boorwand en aangeboorde klei

EZ-MUD GOLD heeft dezelfde eigenschappen als EZ-MUD het grote verschil is dat door toevoeging van EZ-MUD- GOLD de viscositeit niet substantieel verhoogd zal worden.

AGRIPOL is een hoog viskeus anionisch synthetisch polymeer dat gedeeltelijk gehydrolyseerd polyacrylamide/ natriumacrylaate copolymeren met een hoog molecuulgewicht bevat. Doordat het een wateroplosbaar vloeibaar additief is, wordt het vrij snel gemengd in water en bentoniet houdende boorspoelingen. ARGIPOL heeft de volgende functies:

 • Elimineert zwelling van klei en leisteen
 • stabiliseert de boorgatwand
 • inhibeert klei
 • zorgt ervoor dat boorresten makkelijker bovenkomen

MODIPOL 600 is een polymeer speciaal ontwikkeld dat dezelfde eigenschappen heeft dan bentoniet maar is biologisch afbreekbaar. Dit product geeft de volgende functies:

 • viskeuzer maken van de boorspoeling waardoor de boorresten makkelijker naar boven komen
 • stabieler maken van de boorwand
 • verminderen van het verloren gaan van boorspoelingsmiddel

SPECIALE PRODUCTEN

SODA ASH zorgt ervoor dat de pH van het aanmaakwater rond de waarde 9 komt te liggen en dat de hardheid daalt tot onder de 100 ppm. Dit heeft als voordeel dat toegevoegde bentoniet en/of polymeren aan de boorspoeling beter hydrateren waardoor er minder van deze producten moeten worden toegevoegd.

MSDS van deze boorspoelingsadditieven fiches zijn op aanvraag te verkrijgen.

nl_BENL