Geo- en milieutechnische boringen

Milieutechnisch onderzoek

Met de intrede van het Bodemsaneringsdecreet in 1995, is de vraag naar oriënterende bodemonderzoek sterk gestegen. Het is echter geen sinecure om in eender welke bodem representatieve monsters te nemen of peilbuizen te plaatsen. AGIVA Int stelt voor de klant een optimale combinatie machine-materieel voor die het geo- en milieutechnische werk (verkenningsboringen en/of monstername) succesvol kan uitvoeren. Aandachtig luisterend naar de klant, bieden wij een oplossing op maat aan. Het accent ligt op productiviteit, kwaliteit van het monster/de peilbuis en kostenbeheersing.

Onze klanten zijn actief als/in:

Assortiment

Tot ons assortiment producten voor milieuboringen horen onder andere:

AGIVA ontwikkelt samen met u ook uw oplossing op maat

Voordelen

Deze techniek zorgt onder andere voor

nl_BENL