Geothermie

Geothermie is een innovatieve techniek voor het verwarmen van gebouwen. Deze systemen benutten de in de grond opgeslagen energie. Voor de warmtewinnning uit de aarde staan twee alternatieven ter beschikking:

AGIVA Int werkt met de klant samen een werf opzet uit in de vorm van een combinatie machine-methode-werforganisatie. Het oogpunt ligt met name op het maximaliseren van het rendement van het boorteam.

nl_BENL