Geothermische grout

Na het boren van een geothermische boorgat en het plaatsen van de verticale warmte wisselaars is het verplicht in België om het boorgat op te vullen met grout. Deze afwerking dient te gebeuren voor milieutechnische doeleinden maar heeft ook een invloed op het rendement van de geothermische installatie.

De milieutechnische redenen zijn:

  • Bescherming van het grondwater tegen oppervlakte verontreiniging
  • Het vermijden van cross-contaminatie tussen verschillende watervoerende lagen (aquifers)
  • Het vermijden van het verlies in natuurlijke druk van een aquifer
  • Herstel of verbetering van het oorspronkelijk hydrogeologisch regime
  • Het voorzien van een extra barrière tegen mogelijk lekken van het fluïdum (water/glycol)

De geothermische geleidbaarheid van het vulmateriaal en de eventuele aanwezigheid van holten en/ of micro-annuli die ontstaan tijdens of na het aanbrengen van het vulmateriaal bepalen het rendement van de geothermische installatie.

De grout Termoplast plus is een mengsel van hoogovencement bindmiddel, bentoniet, hoogwaardige polymeren en geselecteerd zand. Dankzij dit speciaal mengsel is er een lage permeabiliteitscoëfficient, zullen er geen holtes ontstaan tijdens of na het afvullen van het boorgat en wordt er een hoge geleidbaardheid (tot 2,3 W/mK) verkregen. Deze grout is zowel verkrijgbaar in zakken van 25 kg als in big bags.


Om deze grout te mixen is het mogelijk om gebruik te maken van de volgende groutpompen:

Galerij

Videos

nl_BENL