Klei- en bentonietmineralen

Op deze pagina vindt u meer informatie terug voor het herstellen van doorboorde of beschadigde kleilagen aan de hand van klei- en bentonietmineralen. Hiervoor biedt Agiva voornamelijk de volgende 4 producten aan.

MIKOLIT 00

Mikolit® 00 vormt het fundament waarop alle Mikolit®-producten zijn ontwikkeld. Een kleikorrel van hoge kwaliteit met afdoende zwelvermogen en een lage kleefkracht. Uitstekend geschikt voor het afdichten van graaf- en boorgaten bij grondwaterwinning, bodemenergie-installaties, bronbemaling en verbuisde boringen bij grondwatersanering.

Zwelvermogen, de korrelvorm, het vermijden van stof tussen de kleikorrels en de zinkeigenschap vormden de pijlers bij de ontwikkeling van Mikolit®.

Zwelvermogen

de ruimte tussen afdichtingspellets bedraagt 45 tot 50 procent van het totale volume. Dit betekent dat een verdubbeling van het korrelvolume nodig is om de gehele ruimte op te vullen. Mikolit® 00 voldoet hier ruimschoots aan. Nadat de ruimte is dichtgezwollen, hebben de korrels nog een zwelvermogen van circa 30 procent over.

Vermijden van stof

er moet zo min mogelijk stof tussen de afdichtingspellets zitten. Niet alleen omdat dat slecht is voor de arbeidsomstandigheden, maar ook omdat het zinkvermogen van de korrels erdoor vermindert. De reden: het water neemt de stofdeeltjes op, wat zorgt voor een verhoogde viscositeit. Daardoor zakken afdichtingspellets moeilijker weg.

Korrelvorm

ook de vorm bleek van belang bij de ontwikkeling van Mikolit®: een enigszins langgerekte korrel met afgeronde kopeinden heeft de beste zinkeigenschappen.

Zinkeigenschap

een van de belangrijkste eigenschappen van kleikorrels. Zelfs de beste kwaliteit klei dicht immers niet af als ze niet op de juiste plek zit. Bij korrels die direct gaan kleven of meteen beginnen te zwellen zodra ze met water in aanraking komen bestaat het gevaar van ‘brugvorming’. Kleikorrels blijven daarbij in het boorgat plakken nog voordat ze op de juiste diepte zijn beland. Er ontstaat een kleiprop en de ruimte eronder kan niet meer worden aangevuld. Bij verbuisde boringen is het van cruciaal belang dat de korrels niet vastkleven aan de buis; bij het optrekken van de buis komt anders de aangebrachte klei mee omhoog.

De kwaliteit van Mikolit® 00 is gestoeld op alle bovenstaande pijlers. Als de korrels verzadigd zijn met water ontstaat een dichte, enigszins slappe kleilaag. Op grensvlakken met bijvoorbeeld grof aanvulgrind kan die klei doordringen in het grind. Een steunlaag van grof zand tussen grind en klei is daarom aan te raden.

MIKOLIT 300

Mikolit® 300 heeft alle kwaliteiten van Mikolit® 00, aangevuld met een hoger zwelvermogen. In plaats van een ruime verdubbeling kan Mikolit® 300 zijn eigen volume verviervoudigen. Resultaat: een drogere en vastere laag zwelklei, waarbij het zelfherstellend vermogen beduidend groter is. Deze korrelvariant is bijna overal inzetbaar voor het herstel van waterafdichtende lagen bij grondwaterwinning, bodemenergie-installaties, bronbemaling en grondwatersanering.

Mikolit® 300 is net zo goed te verwerken als de 00-variant. De korrels zijn stofvrij en zinken goed. Ook bij verbuisde boringen zijn de korrels goed bruikbaar, hoewel ze enigszins sneller blijven kleven aan de buis. Het aanbrengen van een laagje grof zand op de grens tussen klei en grof grind is aan te bevelen. De waterdoorlatendheid van Mikolit® 300 is met 10-11 m/s beduidend lager dan bij Mikolit® 00. Beide soorten laten echter nog altijd veel minder water door dan de meeste van nature voorkomende kleilagen.

voor meer informatie over de verscheidene toepassingen: www.mikolit.nl

QSE pellets

QSE is gemaakt uit 100% natrium geactiveerd bentoniet en is cilindrische van vorm. Dit product wordt gebruikt voor het ‘snel’ afdichten van grondwaterbronnen. QSE is een zeer sterke bentoniet dat dankzij de hoge zwelcapaciteiten en zweldruk kan toegepast worden in zowel verzadigde als onverzadigde zones.

QSM pellets

QSM is een cilindrisch staafvormige calcium bentoniet gemaakt van 100% geactiveerd natrium en heeft een middelmatig opzwellend vermogen. Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor het afdichten van grondwaterbronnen.

OCMA pellets

 OCMA is een speciaal geselecteerd natrium geactiveerd bentoniet. Dit is een betoniet die voor bijna alle toepassingen gebruikt kan worden, het heeft een laag vochtverlies en is eenvoudig te recycleren. 

(MSDS op aanvraag)

nl_BENL