Machines

AGIVA Int’l ontwikkelt, verdeelt en herstelt machines gerelateerd aan de grondboorindustrie. Naast grondboormachines voor de uitvoering van boringen voor toepassingen als geothermiegeo- en milieutechniek en waterputten, verdeelt Agiva ook Wellpointers en boormasten voor de bronbemaling, net als ontzandingssystemen en groutpompen, die als accessoires bij de boormachines gebruikt kunnen worden.

Naast de grondboorindustrie is Agiva International ook actief in de paalplant industrie. Voor deze industrie verdeelt Agiva paalplantmachines die kunnen worden gebruikt bij het plaatsen van vangrails, omheiningen en zonnevelden.

nl_BENL